Het verwerkingsregister

Algemene gegevens verwerkingsverantwoordelijke:

NIFEM B.V. 
Mevrouw J. de Graaf-Gerard 
Bedrijvenpark Twente 344 
7602 KL Almelo 
Tel : +31-(0)546-538470 
info@nifem.nl

Beveiliging persoonsgegevens door middel van:

Organisatorische maatregelen:

  • Inbraakalarm;
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot kantoorpand, inclusief organisatorische controle;
  • Essentiële computerapparatuur in geconditioneerde en afgesloten ruimte;
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot specifieke kantoorruimtes, inclusief organisatorische controle;
  • Toekenning rechten in het kader van toegang tot datasystemen;
  • Logische toegangscontrole tot datasystemen met behulp van gebruikersnaam/wachtwoord;
  • Automatische login van toegang tot, en activiteiten in datasystemen.


Technische maatregelen:

  • Beschermingssoftware;
  • Firewall;
  • Beveiligde back-up cyclus.
Verwerkers(s)

Forresult 
Voortsweg 133 
7523 CD Enschede

SMK Accountant
Blankenburgerstraat 41 
7481 EA Haaksbergen

Doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse organisaties 
De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland, binnen de EU en/of landen in de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen en doorgegeven.

Personeelsadministratie

Doel verwerking:
- Behandelen van personeelszaken

Grondslag:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
- Wettelijke grondslag

Middelen verwerking:
- Formulieren

Categorieën betrokkene:
- Werknemers

Te verwerken persoonsgegevens:
- NAW-gegevens
- BSN
- Werkprestatie
- Financiële gegevens
- Verzuim/verlofregistratie
- Eventuele arbeidsconflicten
- Kopie identiteitsbewijs

Doorgifte aan:
- SMK Accountant

Bewaartermijn:
- Uiterlijk tot 7 jaar na het verstrijken van de overeenkomst


Nieuwsbrief

Doel verwerking:
- Verzenden nieuwsbrief

Grondslag:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is

Middelen verwerking:
- Mailbestand

Categorieën betrokkenen:
- Klanten
- Abonnees nieuwsbrief

Te verwerken persoonsgegevens:
- Naam
- Mailadres

Doorgifte aan:
- Leverancier mailsoftware
- Hosting leverancier

Bewaartermijn:
- Tot datum beëindiging klantrelatie of uitschrijving nieuwsbrief
- Uiterlijk tot 7 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Inkoop

Doel verwerking:
- Inkoop van producten en diensten

Grondslag:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
- In het kader van archivering in het algemeen belang

Middelen verwerking:
- Formulier
- Bouwtekeningen

Categorieën betrokkenen:
- Klanten
- Prospecten

Te verwerken persoonsgegevens:
- Naam
- Mailadres
- Telefoonnummer

Doorgifte aan:
- N.v.t.

Bewaartermijn:
- Tot datum beëindiging klantrelatie
- Uiterlijk tot 7 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Verkoop

Doel verwerking:
- Verkoop van producten en diensten

Grondslag:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
- In het kader van archivering in het algemeen belang

Middelen verwerking:
- Formulier
- Bouwtekeningen

Categorieën betrokkenen:
- Klanten
- Prospecten

Te verwerken persoonsgegevens:
- Naam
- Mailadres
- Telefoonnummer

Doorgifte aan:
- N.v.t.

Bewaartermijn:
- Tot datum beëindiging klantrelatie
- Uiterlijk tot 7 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Contactformulier (website)

Doel verwerking:
- Contact opnemen

Grondslag:
- Toestemming

Middelen verwerking:
- Contactformulier

Categorieën betrokkenen:
- Klanten en/of bezoekers

Te verwerken persoonsgegevens:
- Naam
- Mailadres
- Telefoonnummer

Doorgifte aan:
- Hosting leverancier

Bewaartermijn:
- Tot uiterlijk twee jaar na het invullen van het contactformulier

Beeldregistratie

Doel verwerking:
- Waarborgen van de veiligheid in en rondom het gebouw en het kunnen geven van aanwijzingen aan medewerkers op de buitenplaats

Grondslag:
- Gerechtvaardigd belang

Middelen verwerking:
- Camerasysteem

Categorieën betrokkenen:
- Medewerkers en klanten

Te verwerken persoonsgegevens:
- Fysieke kenmerken

Doorgifte aan:
- N.v.t.

Bewaartermijn:
- Maximaal 4 weken na beeldregistratie. In geval een incident wordt vastgelegd worden de betreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

NIFEM | Specialist in inrichting van tuincentra en winkels